• Aktualności

      • Rok szkolny 2023/2024

      • Od 4 września 2023 roku w naszym przdszkolu wprowadzony zostanie elektroniczny system ewidwncji i rozliczania czasu pobytu dzieci.

       Rejestracja czasu pobytu dziecka odbywać się będzie za pomocą indywidualnej karty zbliżonej do rejestratora przy wejściu i wyjściu z przdszkola.

       Rodzic / opiekun otrzyma kartę przypisaną do dziecka na cały etap wychowania przedszkolnego w placówce.

       Prosimy o każdorazowe, rzetelne rejestrowanie przyjścia i wyjścia dziecka.

      • Dyżur wakacyjny

      • Szanowni Państwo!

       Informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 nasze przedszkole pełni dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu. W sierpniu placówka jest zamknięta.

                          Przedszkola publiczne jako placówki nieferyjne funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z miesięczną przerwą wakacyjną w lipcu lub sierpniu ustaloną przez organ prowadzący na podstawie § 12 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r., poz. 502) na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

       ZARZĄDZENIE_Regulamin_dyzuru_wakacyjnego

        

       Karta zgloszenia dziecka na dyzur wakacyjny

        

      • DZIEŃ NASZYCH UKOCHANYCH MAM

      •                             

                                            WSZYSTKIEGO CO NAJLEPSZE I NAJPIĘKNIEJSZE...

                                                               ŻYCZĄ NASZE PRZEDSZKOLAKI

      • PROGRAM CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS


      • Program „Czyste Powietrze Wokół Nas” realizowany jest od 2008 roku. Program jest dostosowany do dzieci w wieku 5-6 lat. Realizowany jest przez nauczycieli, wychowawców przedszkolnych oraz przez przedstawicieli środowiska przedszkolnego i szkolnego.

       Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

       Program ma za zadanie:

       W przebiegu zajęć warsztatowych wykorzystuję się przede wszystkim metody aktywizujące, które mają umożliwić dzieciom zaangażowanie wszystkich zmysłów i podjęcie różnych form aktywności w procesie zdobywania informacji i kształtowania umiejętności.

       • Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
       • Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
       • Zwiększyć wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
       • Zwiększyć poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
       • Zwiększyć wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy.

        

       Zajęcia będą miały charakter warsztatowy. Taka forma dostarczy dzieciom wiele okazji do uczenia się przez doświadczenie i zgodnie z zasadami nowoczesnej edukacji zdrowotnej.

        

       Tytuły zajęć:

       1. Wycieczka – podczas której dzieci będą obserwowały różne źródła dymu .
       2. Co i dlaczego dymi? – dzieci opowiedzą o różnych źródłach dymu , przyczynach wydobywania się dymów .
       3. Jak się czuje kiedy dymi papieros? – dzieci dowiedzą się o szkodliwości dymu tytoniowego .
       4. Co się dzieje, gdy ludzie pala papierosy? – dzieci dowiedzą się o skutkach palenia tytoniu.
       5. Jak  unikać  dymu  tytoniowego? – dzieci  dowiedzą  się, w  jakich  miejscach mogą być narażone na dym tytoniowy i jak w takiej sytuacji się zachować .

        

       Szanowni Rodzice!
       Pamiętajcie, że programy profilaktyczne realizowane w przedszkolach, a później w szkołach to nie wszystko! W dużej mierze to od Was zależy, czy Wasze dzieci będą miały w przyszłości problem z zażywaniem substancji psychoaktywnych, czy też nie.

       Dlatego ważne jest, aby:

        

       • pokazać dobry przykład swoim zachowaniem;
       • spędzać z dzieckiem dużo czasu - jednak nie ilość, a jakość się liczy!;
       • umieć słuchać uważnie tego, co ma do powiedzenia dziecko;
       • rozmawiać z dzieckiem o świecie, nawet na trudne tematy;
       • ustalać ścisłe reguły dotyczące palenia i picia w domu;
       • prowadzić wraz z dzieckiem ocenę tego, co oferują media, ponieważ środki masowego przekazu (reklamy, filmy) są dla dzieci głównym źródłem informacji na temat picia alkoholu, palenia papierosów i używania narkotyków;
       • pomagać dzieciom w kształtowaniu pozytywnego wizerunku własnej osoby poprzez zachęcenie do pracy nad sobą oraz unikanie porównywania ich z innymi. Negatywne wyobrażenie o sobie sprzyja używaniu środków psychoaktywnych, pozytywny stosunek do własnej osoby uodparnia na presję społeczną;
       • zachęcać dziecko do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu.
      • OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

      • Z okazji DNIA PRZEDSZKOLAKA wszystkim naszym kochanym dzieciom życzymy wiele radości z codziennej zabawy i poznawania świata.

       Niech każdy dzień będzie dla Was wspaniałą przygodą,

       pełną uśmiechów i cudów.

        

      • Zajęcia adaptacyjne.

      • Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci 3-4letnie z grup ,,Żabki" oraz ,,Misie"

       (z jednym rodzicem) na zajęcia adaptacyjne organizowane w naszym przedszkolu: 

       *Grupa ,,Żabki" 29.08.2022r. godzina 10.00

       *Grupa ,,Misie" 30.08.2022r. godzina 10.00

        

       Do zobacznia! :)

       Dyrekcja& Nauczyciele 

      • "TO NIE FELER ŻE JEM SELER"

      •  W naszym przedszkolu odbył się konkurs poetycko – recytatorski pt. „ To nie feler że jem seler”. Konkurs skierowany był do dzieci z wszystkich grup. Celem konkursu było rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich, a także kształtowanie postaw prozdrowotnych. Tematem konkursu było „Zdrowe odżywianie”. Wszyscy Uczestnicy konkursu zaprezentowali swoje wiersze. Niektóre były zabawne, niektóre poważne, ale wszystkie piękne i zawierały cenne wskazówki jak dbać o swoje zdrowie, by nie chorować. Wszyscy byliśmy zachwyceni twórczością dzieci - jak widać wśród naszych przedszkolaków jest wiele talentów. Pani Dyrektor pogratulowała uczestnikom odwagi oraz pochwaliła za piękną recytacje. Dziękujemy wspaniałemu Jury: Grażynie Paździorny, Annie Marszałek, Markowi Pyś oraz Łukaszowi Domin za podjęcie trudnego wyzwania.

      • PIKNIK RODZINNY

      • 12 czerwca w Parku Miejskim w Dynowie odbył się Piknik Rodzinny organizowany wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji oraz Aktywnym Dynowem. Były wystepy dla rodziców, popcorn, dmuchane place zabaw, wata cukrowa, animacje gry i zabawy oraz zumba. Wszędzie widać było uśmiechnięte pomalowane dziecięce buzie i kolorowe warkoczyki. Była również okazja zwiedzić wóz strażack oraz przejażdżka quadem. Zapisujemy w kalendarz nasz piknik Dzieci wyglądały i zaprezentowały się wspaniale. Gratulujemy Rodzicom utalentowanych pociech, a przede wszystkim gratulujemy dzieciom za udany występ.  Dziękujemy wszystkim za swój wkład w piknik oraz za wzięcie w nim udziału 

      • UWAGA ! Zmiana stawki wyżywieniowej.

      • Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Dynowie informuję, że od 1 maja  2022 r.  dzienna stawka żywieniowa będzie wynosić  8,50 zł.

       Koszt żywienia dzieci został ustalony na podstawie analizy kosztów i cen artykułów spożywczych oraz kalkulacji stawki z uwzględnieniem norm żywieniowych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

       Stawkę dzienną ustalono w uzgodnieniu z intendentem, organem prowadzącym oraz Radą Rodziców.

       Podstawa prawna:

       • Art. 106 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910), w związku z art.52 ust.12 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020r., poz. 17 z późn. zm.)
       • Zarządzenie 8/2021/2022   Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Dynowie  z dnia 21 kwietnia  2022 r. w sprawie zmiany dziennej stawki żywieniowej w Przedszkolu Miejskim w Dynowie..tawki