• Ramowy rozkład dnia

     • RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA

       

      630-800

      Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, wykonywanie zadań indywidualnych, czynności porządkowo-gospodarcze, przygotowanie do zajęć.

      800-845

      Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

      845-900

      Ćwiczenia poranne, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

      900-915

      Śniadanie

      915-1015

      Grupy starsze

      Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową .

      915-945

      Grupy młodsze

      Zajęcia edukacyjne.

      1015-1145

      Grupy starsze

      945-1145

      Grupy młodsze

      Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące po­stawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze, zajęcia dodatkowe.

      1145-1200

      Obiad – I danie

      1230-1300

      Kwadrans na bajkę, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy inte­gracyjne.

      1300-1315

      Obiad – II danie

      1315-1430

      Grupy młodsze

      Leżakowanie

      1315-1500

      Grupy starsze

      Kontynuacja działalności edukacyjnej, ćwiczenia ogólno­rozwojowe kształtujące: percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę. Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia dodatkowe.

      1500-1700

      Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe, plastyczno-techniczne, tematyczne, zajęcia o charakterze wyrównawczym, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci.