• O przedszkolu

     • O PRZEDSZKOLU

     •                                                                                                                                                                                                              

       

      "Jesteśmy miejscem radosnej i mądrej zabawy.

            Tutaj się rozpoczyna droga do świata, wiedzy i sukcesu".

       

      Nasze przedszkole mieści się w wolnostojącym, dwupiętrowym budynku usytuowanym

      w centrum miasta, jednak z dala od ruchu ulicznego. Jest kolorowe, bajeczne, otoczone mnóstwem zieleni drzew, krzewów i kwiatów.

      Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację zadań wychowawczo – dydaktycznych i opiekuńczych.

      Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają

      do swobodnej i twórczej zabawy.

      Ogród przedszkolny wyposażony jest w atrakcyjne urządzenia sprzyjające zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

      Nasz przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom. Każde dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że czuje się ono kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu i radzenia sobie z porażkami. 

      Wspólnie z rodzicami pragniemy wzmacniać więzi emocjonalne z naszym regionem. Dzieci mają możliwość zapoznania się z miejscowymi tradycjami i zwyczajami.

      W środowisku lokalnym nasze przedszkole posiada dobrą opinię.

      Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

      W przedszkolu funkcjonuje 10 grup. Zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz pracownicy administracji i obsługi.

      ..........................................................................................

       

      Opłaty za przedszkole uiszczane są na konto do 15-go każdego miesiąca z dopisem w tytule:

      imię i nazwisko dziecka, grupa oraz miesiąc którego wpłata dotyczy.

      Nr konta: 62 1020 4287 0000 2102 0140 8749