Przedszkole Miejskie w Dynowie

O przedszkolu Oddziały (grupy) Kadra pedagogiczna Dokumentacja przedszkola Logowanie DLA RODZICA
 

Nawigacja

 


Dyżur wakacyjny 2020 r.

                               Informacja o zgłoszeniu dziecka na dyżur wakacyjny                                           W okresie  wakacji  przedszkole  pełni dyżur w terminie

                 od 1 lipca do 24 lipca 2020 r.

                Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny

              jest prawidłowo wypełniona "Karta_zgloszenia__dziecka_na_dyzur_wakacyjny"

                 i przesłana (skan) na adres e-mail przedszkola.   

 

Regulamin dyżuru wakacyjnego

w Przedszkolu Miejskim w Dynowie

§ 1

Dyżur wakacyjny trwa od 1 lipca do 24 lipca 2020 r.

    § 2

Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać dzieci, których obydwoje rodzice pracują w tym czasie                                 (tj. nie przebywają  na urlopie wychowawczym,  wypoczynkowym macierzyńskim, rodzicielskim, zasiłku opiekuńczym).

     § 3

1. Zapisy na dyżur wakacyjny prowadzone będą od 2 czerwca do 15 czerwca 2020 r.

2. Wypełnioną kartę zgłoszenia (skan) należy przesłać na adres e- mail 

     przedszkola -- przedszkole@dynow.pl

3. W dniu 17 czerwca 2020 r. zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych na dyżur   

     wakacyjny.

    § 4

O przyjęciu dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny decyduje Dyrektor.

    § 5

1. Rodzice zobowiązani są do spełnienia następujących warunków przyjęcia dziecka  na dyżur  wakacyjny:

    1) dostarczenie w wyznaczonym terminie wypełnionej ,,Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny”.

    2) karty zgłoszeń wypełnione nieprawidłowo (brak podpisu, itp.) nie będą rozpatrywane.

2. Rodzice zobowiązani są do:

       1) przestrzeganie zasad ustalonych w przedszkolu,

       2) przestrzeganie procedur bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu w związku  z epidemią                           COVID – 19.

       3) wniesienia opłat za korzystanie z usług przedszkola (opłaty za pobyt oraz wyżywienie)                                          z góry do 6 lipca 2020 r.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w Statucie przedszkola oraz innych regulaminach.

 

KOMUNIKAT!!!

Informujemy Rodziców, iż od dnia 11 maja br. Przedszkole funkcjonuje na innych zasadach wskazanych w wyycznych MEN, GIS i MZ.

Dalszych zgłoszeń proszę dokonywać poprzez e-mail danej grupy z co najmniej              3 dniowym wyprzedzeniem.

 

 

Szanowni Rodzice

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Dynowie informuje, iż z godnie z Zarządzeniem nr 8/2019/2020 z dnia 08.05.2020 r. ulega zmianie wysokość stawki żywieniowej w Przedszkolu. Stawka całodziennego wyżywienia od 11 maja 2020 r. wynosi 8,00 zł.

Podniesienie opłaty wynika z faktu znacznego wzrostu cen artykułów spożywczych, jak również małej liczby dzieci zgłoszonych do przedszkola w związku z COVID19.

 

 


 

 

 

Informujemy Rodziców, iż od dnia 11 maja br. Przedszkole będzie      funkcjonować na innych zasadach, wskazanych w wytycznych MEN, GIS i MZ. 

W dniu 11 maja zapraszamy wyłącznie dzieci, które zostały  zgłoszone e-mailowo do dnia 5 maja 2020 r. do godz. 800

Dzieci będą przyjęte do Przedszkola po wypełnieniu przez rodziców stosownych oświadczeń (codziennych) i deklaracji jednorazowej oraz  sprawdzeniu stanu zdrowia dziecka, zgodnie z zaleceniami GIS.

Procedury obowiązujące w przedszkolu oraz stosowne oświadczenia do podpisania i dostarczenia przez rodziców do Przedszkola zamieszczone są poniżej.

Prosimy o szybkie dostarczenie jednorazowej deklaracji - można odesłać skan lub zdjęcie na adres e-mail poszczególnych grup.

 

 

Deklaracja_jednorazowa_uczeszczania_COVID-19

Oświadczenie_codzienne.docx

Procedura_Bezpieczenstwa_COVID-19.docx

Wytyczne_GIS_i_MZ.pdf

Wytyczne-GIS-zlobki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja.pdf

 


Nieudzielenie odpowiedzi i nieprzeslanie jej w wyznaczonym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją ze skorzystania z opieki dla dziecka w naszym przedszkolu

 

 


 


 

Zdrowych, pogodnych

Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznego spotkania w gronie rodziny

oraz wesołego Alleluja.

***

Życzy Dyrekcja, Grono Pedagogiczne

oraz pracownicy

Przedszkola Miejskiego w Dynowie

 

 

Szanowni Państwo!

W związku z nadzwyczajną sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju i brakiem możliwości uczestnictwa dzieci w zajęciach tanecznych w placówkach oświatowych, aby móc dalej pracować z Państwa dziećmi, stworzyliśmy autorski program zajęć tanecznych on-line.

Zapraszam do zakłądki DLA RODZICA/Roztańczone Dzieciaki. 

 

Szanowni Państwo

W dniu 30.03.2020 r.  zostaniecie  Państwo poinformowani  o wynikach  rekrutacji do Przedszkola Miejskiego w Dynowie.                          Informacja zostanie  przekazana  telefonicznie, na numer podany w karcie zgłoszenia  dziecka do przedszkola.

Potwierdzenie woli przyjęcia,  proszę przesłać na adres email  przedszkola: przedszkole@dynow.pl  w terminie  31.03.2020 -  03.04.2020

W celu potwierdzenia należy przesłać wypełniony druk                POTWIERDZENIE WOLI  dostępny na stronie internetowej przedszkola w zakładce REKRUTACJA 2020/2021, na dole strony, załącznik numer 7:POTWIERDZENIE_WOLI_zapisu_dziecka_do _przedszkola.

Podpis na dokumencie nie jest wymagany, dokument będzie można podpisać w późniejszym terminie.

 

 

 

 

INFORMACJA

MATERIAŁY DO PRACY ZDALNEJ DLA DZIECI Z GRUPY ,,ŻABKI'',

ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE 

DLA RODZICA/ PRACA ZDALNA.

Zachęcamy do pobrania i wspólnej pracy z dzieckiem.

 

 

 

 

KOMUNIKAT 

Szanowni Rodzice.

 Mając  na względzie wyjątkową sytuację  zachęcamy do wspólnego spędzania czasu z dziećmi korzystając z gotowych propozycji, które znajdują się w zakładce po lewej stronie

PROJEKTY/ Kubusiowi Przyjaciele Natury/Dla Dzieci/Gry i zabawy

Na bieżąco będziemy zamieszczać dla Państwa ciekawe propozycje

z materiałami dla dzieci.

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Dynowie 

wraz z  nauczycielkami.

 

 

 

 

UWAGA !

         W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych                     wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021                      w dniach 16.03.2020-19.03.2020 proszę przesyłać na adres                e-mail: przedszkole@dynow.pl

 

 

 

OGŁOSZENIE

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dynowie informuje, że w dniu 24.03.2020 r.    w godz. 800 - 1200 będzie możliwość osobistego złożenia kompletnych dokumentów rekrutacyjnych do klas I na rok szkolny 2020/2021

 

 

 

 

SZANOWNI RODZICE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od 16.03.2020 - 25.03.2020     przedszkole będzie zamknięte. Każdemu rodzicowi na ten czas należy się zasiłek opiekuńczy. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na zstronie internetowej ZUS.

Apelujemy o odpowiedzialność i dopilnowanie, aby dzieci w tym czasie pozostały w domach i nie kontaktowały się z rówieśnikami i osobami starszymi.

Prosimy o rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny i czystości oraz śledzenie na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

 

 

 

Ogłoszenie Ministerstwa Zdrowia

 

 

OGŁOSZENIE !!!

W dniu 19.03.2020r. odbędzie się w przedszkolu oceanarium. 

Zapisy dzieci u nauczycielek w grupach.

Koszt 12zł.

Aktualności