Przedszkole Miejskie w Dynowie

O przedszkolu Oddziały (grupy) Kadra pedagogiczna Dokumentacja przedszkola Logowanie DLA RODZICA
 

Nawigacja

                                                

 

Drodzy Rodzice

Dyrektor Przedszkola w uzgodnieniu z organem prowadzącym i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie podjęła decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych

    w grupie "Muchomorki" na czas od 2 listopada do 6 listopada 2020 r.                                     

 

 

 

  Drodzy Rodzice i Opiekunowie

W związku z potwierdzonym przypadkiem zachorowania na COVID-19                 pracownika naszej placówki, zawieszam zajęcia stacjonarne w                        grupie  "Świerszcze" w dniach 30 października i 2 listopada.                         W czasie zawieszenia zajęć będzie prowadzona nauka zdalna.

Pozostałe grupy pracują nadal z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

                                                                         Dyrektor Przedszkola - Maria Biernasz 

 

 

 

 


 

INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

Prosimy Rodziców o zapoznanie się z poniższymi dokumentami i wytycznymi obowiązującymi w placówce w nowym roku szkolnym.

 

NAJWAZNIEJSZE ZMIANY W FUNKCJONOWANIU PRZEDSZKOLA

Procedury zapewnienia bezpieczenstwa 

Zalacznik Nr 1 OSWIADCZENIE O WYRAZENIU ZGODY NA POMIAR TEMPERATURY

Zalacznik nr 2 OSWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIE Z PROCEDURĄ ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA

Zalacznik Nr 3 OSWIADCZENIE DO ODBIORU DZIECKA PRZEZ WYZNACZONE OSOBY