• Aktualności

      • Uwaga Rodzice

      • Ogłoszenie o naborze na rok szkolny 2021/2022

       Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się

       1 marca 2021 r. i będzie trwała do 15 marca 2021 r. 

       Wypełniony, wydrukowany i podpisany przez obojga Rodziców formularz zgłoszeniowy wraz z dokumentami potwierdzającymi dane zamieszczone we wniosku należy złożyć do dyrektora przedszkola w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 15.03.2021 r. do godz. 1500

       Dokumenty do pobrania znajdują się w zakladce REKRUTACJA 2021/2022

        

       Dyrektor Przedszkola - Maria Biernasz

      • UWAGA RODZICE

      • Ogłoszenie o kontynuacji przedszkola przez dzieci

       Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola, zobowiązani są do złożenia w placówce "Deklaracji o kontunuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022"

       Deklarację należy złożyć u wychowawcy grupy w terminie

       od 18.02.2021 r. do 25.02.2021 r.

       Formularz "Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022" jest do pobrania poniżej lub u wychowawcy grupy.

        

       DEKLARACJA KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNE