Przedszkole Miejskie w Dynowie

 

Nawigacja

Ramowy rozkład dnia

Nowa podstrona

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA

 

630-800

Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, wykonywanie zadań indywidualnych, czynności porządkowo-gospodarcze, przygotowanie do zajęć.

800-845

Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

845-900

Ćwiczenia poranne, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

900-915

Śniadanie

915-1015

Grupy starsze

Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową .

915-945

Grupy młodsze

Zajęcia edukacyjne.

1015-1145

Grupy starsze

945-1145

Grupy młodsze

Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące po­stawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze, zajęcia dodatkowe.

1145-1200

Obiad – I danie

1230-1300

Kwadrans na bajkę, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy inte­gracyjne.

1300-1315

Obiad – II danie

1315-1430

Grupy młodsze

Leżakowanie

1315-1500

Grupy starsze

Kontynuacja działalności edukacyjnej, ćwiczenia ogólno­rozwojowe kształtujące: percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę. Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia dodatkowe.

1500-1700

Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe, plastyczno-techniczne, tematyczne, zajęcia o charakterze wyrównawczym, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci.