Przedszkole Miejskie w Dynowie

 

Nawigacja

O przedszkolu

"Jesteśmy miejscem radosnej i mądrej zabawy.

Tutaj rozpoczyna się droga do świata, wiedzy i sukcesu".

 

Nasze przedszkole mieści się w wolnostojącym, dwupiętrowym budynku usytuowanym

w centrum miasta, jednak z dala od ruchu ulicznego. Jest kolorowe, bajeczne, otoczone mnóstwem zieleni drzew, krzewów i kwiatów.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację zadań wychowawczo – dydaktycznych i opiekuńczych.

Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają

do swobodnej i twórczej zabawy.

Ogród przedszkolny wyposażony jest w atrakcyjne urządzenia sprzyjające zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Przedszkole zapewnia dzieciom radosny, wszechstronny i bezpieczny rozwój. Umożliwia każdemu dziecku indywidualne i podmiotowe traktowanie.

Wspólnie z rodzicami pragniemy wzmacniać więzi emocjonalne z naszym regionem. Dzieci mają możliwość zapoznania się z miejscowymi tradycjami i zwyczajami.

Dzięki  promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym.

Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

W przedszkolu funkcjonuje 10 grup. Zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz pracownicy administracji i obsługi.

..........................................................................................

 

Opłaty za przedszkole uiszczane są na konto do 15-go każdego miesiąca z dopisem w tytule:

imię i nazwisko dziecka, grupa oraz miesiąc którego wpłata dotyczy.

Nr konta: 62 1020 4287 0000 2102 0140 8749